Lördagen den 6/10, kl. 10:00

Vi samlas vid kvartersgården för gemensam genomgång.
Container för trädgårdsavfall kommer att finnas tillgänglig från 5/10 - till 15/10

* Kvartersgården gavel skall målas
* Häck vid koloniområde skall klippas
* Rabbatter skall skötas.
* Buskar skall klippas
* Hängrännor på garage skall rensas
* Soprum och sopkärl skall rengöras.
* Lekredskap skall ses över ev. anmärkningar från besiktning skall åtgärdas.
* Bänkar bord och lekredskap skall vid behov oljas in.
* Gräsklippare skall servas.
* I övrigt sedvanligt underhåll och skötselarbete.
* Snöpinnar skall sättas upp.
* Sandningsmaskin skall ses över.

Vid halvtid serveras korv och dricka som vanligt.

Kan du inte deltaga prata med resp. områdesansvarig för lämpliga
arbetsuppgifter som skall vara utförda innan städdagen.







Social Share:

Kommande händelser

Inga evenemang hittades.

  

Ärtlandet jobbar med grannsamverkan. 

Kontakta alltid polisen om du ser något misstänktsamt.

Läs mer här!

Inloggning medlemmar

Ärtlandets samfällighet

Smedsbovägen Jönköping

Org. nummer: 716403-3057

Bankgiro: 885-8920

artlandet[snabel A]gmail.com